Výzva pro literární překlady 2016

Uzávěrka výzvy na podporu literárních překladů je 27. dubna 2016 v poledne. Mezi priority programu patří nově i překlady méně zastoupených žánrů jako jsou knihy pro mladé čtenáře, komiksy, povídky či poezie. Seminář pro žadatele se bude konat 29. března 2016 v Praze.

Vzhledem k novému převážení priorit bylo revidováno i kritérium relevance - tedy jak je projekt relevantní ve vztahu k 1/ oběhu děl v méně rozšířených jazycích (včetně jejich překladů do angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny/kastilštiny) a k 2/ cirkulaci méně zastoupených, výše jmenovaných žánrů. 

Váha kritérií se obecně změnila, kde bylo automatické bodování pro laureáty Ceny EU za literaturu (EULP) sníženo z 25 na 15 bodů a relevance zvýšena z 30 na 40.

Přihlašovací proces byl zjednodušen. Nyní je třeba k elektronickému formuláři připojit jen několik povinných příloh. Nezasílají se přílohy či listovní zásilky, ale k formuláři se připojuje kopie registračního dokumentu organizace. Strategický plán projektu se nevkládá ve formě samostatného dokumentu, nýbrž je integrován do elektronické přihlášky. Dodatečné informace budou případně vyžádány případ od případu.

Nové překlady mohou být předkládány jen v případě jasně definované potřeby (např. velmi špatný nebo zastaralý překlad). V tomto případě je třeba vysvětlit očekávaný dopad na nové čtenáře a předložit přesvědčivé argumenty ve prospěch nového překladu.

Informace o výzvě najdete na https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-literary-translation-projects-2016_en a na http://www.programculture.cz/cs/literarni-preklady.

Seminář pro žadatele se bude konat 29. března 2016 v Praze, více zde.

Kontakt a konzultace: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, M kultura@kreativnievropa.cz, T 224 809 118Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru