Španělský projekt DANSART o odkazu choreografa Sergeje Diaghileva shání partnery - výzva

Organizátorem je Festival de Música y Danza de Granada, jedna z nejdůležitějších kulturních událostí ve Španělsku a vůbec také jedna z nejdelších tradicí na této scéně. Projekt nese název Diághilev today: crossing borders through dance, music, visual and performing arts a usiluje o oživení odkazu a myšlenek slavného ruského režiséra a choreografa skrze současné umění a aktuální přístupy. Uzávěrka je v říjnu 2016.

Partnerské organizace by měly ideálně  pocházet ze zemí, v nichž měl Diághilev vliv a inspiroval rozvoj nových forem transdisciplinárního umění kombinujícího tanec, visuální umění, hubu a performativní umění, anebo ti, kdo se chystají zásadně změnit své umělecké směřování a potřebují nové strategie pro zaujetí nových publik.

Diághilev se svou divadelní společností experimentoval s ideou globálního uměleckého projektu, kde by se sešli malíři, hudebníci, designeři, tanečníci, choreografové a dramatici z celého světa, aby společně pracovali na představení s vysokým stupněm umělecké inovativnosti, jež by zvládlo přitáhnout nová publika. Za svého působení se mu pro svůj projekt získat například tyto umělce: Picasso, Falla, Miró, Stravinski, Braque, Cocteau, Nijinski, Matisse, Massine, Sert, Benois, Bakst, Rave, a další.

belenprados@wonderbrand.es

Dokument výzvy 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru