Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007-2011)

Předmětem výzkumného projektu Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR (2007-2011) byla teoretická a empirická analýza možností využití potenciálu kulturních, resp. kreativních průmyslů k sociálnímu a ekonomickému rozvoji v ČR. Projekt zahrnul studii o sociologicko-historickém vymezení pojmu kulturního, resp. kreativního průmyslu a jeho vliv na vývoj koncepcí kulturní politiky, návrh definic ukazatelů pro posuzování sociálně-ekonomického potenciálu kulturních průmyslů a zmapování a strukturaci jednotlivých oblastí kulturních průmyslů v ČR. Výstupem projektu je také návrh doporučení pro kulturní politiku a pro strategii podpory kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR.

Závěrečná zpráva o projektu

Kulturní a kreativní průmysly v ČR (elektronická publikace, 2011)

Seminář Kreativní odvětví a evropské fondy (8.12.2011)

Záznam a závěr diskuse E-knihy - právo a praxe (12. 5. 2011)

Publikace Martina Cikánka Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku

E. Žáková: Kulturní a kreativní průmysly v kulturní politice EU (2010)

Analýza strategických materiálů ČR (2009)

L. Zemanová: Rešerše projektů, subjektů a jednotlivců z oblasti kreativních průmyslů (2010) - aktualizováno a doplněno v roce 2011 Institutem umění o práce studentů VŠE

Diskuze na téma Umění, kultura a kreativní ekonomika aneb Jak posílit roli umění a kultury v rámci české politiky? (2009)

Seminář kulturní a kreativní průmysl (2007)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) (2011)

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru