Seminář k financování kulturního dědictví (10. 11. 2015 od 13.00 v Ostravě)

Zajímá Vás, jak se žádá o grant z dotačních titulů Evropské unie a dalších donorů? Chcete vědět, jak se zapojit do projektů mezinárodní spolupráce? Rádi byste se seznámili s příklady oceněných projektů?

Pokud ano, přijďte na náš seminář, který je určen zástupcům muzeí a galerií, soukromých sbírek, knihoven, archivů, neziskových organizací, církvím, správcům památkových objektů, kulturních center a kaváren.

Seminář je zdarma.

Kdy: 10. 11. 2015 od 13:00

Kde: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, ul. Odboje 1941/1, Ostrava – Moravská Ostrava

PROGRAM

Registrace 12:30 – 13:00

I. blok

Úvodní informace 13:00

Operační programy přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, ČR – Bavorsko, ČR – Sasko, ČR – Rakousko, ČR - Slovensko + Programy nadnárodní spolupráce DANUBE, CENTRAL EUROPE, INTERREG EUROPE/ Vladimír Šourek/ 13:00 – 13:45

EHP a Norské fondy/ zástupce Ministerstva financí – Národního kontaktního místa pro EHP a Norské fondy/ 13:45 – 14:15

Kreativní Evropa/ Pavla Hlušičková/ 14:15 – 14:45

Přestávka 14:45 – 15:00

II. blok

Grantové programy Mezinárodního Visegrádského fondu/ Jiří Sýkora/ 15:00 – 15:30

Erasmus +/ Jitka Valchářová/ 15:30 – 16:00

Horizont 2020/ Michal Pacvoň/ 16:00 – 16:30 

Česko – německý fond budoucnosti/ Martin Hořák/16:30 – 17:00

Více o programu Kreativní Evropa - Kultura na www.programculture.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi. Účast na semináři, prosím, potvrďte do 9. 11. na e kreativnievropa@npu.cz. 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru