Proběhne zahájení fungování online nástroje Indikační rámec pro kulturu a demokracii EU

Stane se tak 14. října 2016 v bruselském Hotelu Bloom. Událost spolupořádá Evropská komise a Rada Evropy. Samotný nástroj IFCD bude online a představena k němu bude i publikace a první tématická zpráva o kultuře a demokracii. V zorném poli je tu právě kultura, a to způsob, jak podporuje demokracii po stránce politické, sociální a ekonomické. Událost je otevřena všem zájemcům.

IFCD zkoumá mnohovrstevnatý vztah mezi kulturou a demokracií pomocí konvečních i nejnovějších statistických metod. Mapuje evropské trendy a produkuje porovnatelná národní a evropská data, která poslouží rozhodujícím subjektům coby zpětná vazba a indikátor stavu a výkonnosti kulturní politiky. Z výsledků lze dojít k solidním tvrzením o hodnotě kultury pro demokracii, i navrhnout souborné principy pro tvorbu kulturní politiky orientované na podporu demokracie a aktivního občanství.

Nový nástroj IFCD je výstupem společného úsilí Rady Evropy, Hertie School of Governance, EU a Evropské kulturní nadace.

Další podrobnosti budou zveřejněny skrze kanály Kreativní Evropy v blízké budoucnosti.Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru