Připravujeme

Ediční plán Institutu umění – Divadelního ústavu  pro rok 2015

Edice Světové divadlo

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek, obrazovou a fotografickou přílohu.

Edice Současná hra

Lars Norén: Tři hry


Svazek zahrnuje reprezentativní výbor nových her (všechny vznikly v rozmezí posledních deseti let) nejúspěšnějšího a nejpřekládanějšího současného švédského dramatika, který loni oslavil sedmdesátiny.

O lásce a do jisté míry i Skrytý zpracovávají autorovo oblíbené téma složitosti a iluzivnosti partnerských vztahů, zatímco Válka, v níž vzdáleně rezonuje válka v bývalé Jugoslávii, je moderní parafrází antického dramatu: mapuje zničují důsledky společenského konfliktu na soukromý život protagonistů.

Edice Česká divadelní encyklopedie

Eva Šormová a kol.: Česká činohra 19. a  začátku 20. století. Osobnosti

Publikace je šestým svazkem řady Česká divadelní encyklopedie. Tvoří protějšek svazku Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (Praha 2006) a probíhajícího projektu Německá činohra v českých zemích v 19. století, jehož hesla jsou od roku 2012 postupně prezentována na webu IDU. Lexikon Česká činohra 19. a  začátku 20. století. Osobnosti obsahuje 510 hesel osobností, které během 19. století utvořily a utvářely novověké české divadlo: zahrnuje herce, divadelní ředitele a intendanty, dramatiky a překladatele, výtvarníky, kritiky a teoretiky; zastoupeni jsou i vybraní představitelé loutkového divadla, šantánu a kabaretu. Tematický záběr se plně soustřeďuje na divadlo českojazyčné, které v obrozenské éře představuje ve vývoji divadelní kultury na českém území klíčový fenomén. Kniha je doplněna reprodukcemi ikonografického materiálu. Slovník, na němž se pod vedením Evy Šormové autorsky podílelo 43 autorů, byl zpracován s finanční podporou MK ČR. Vydání 2015 ve spolupráci IDU a Nakladatelství Academia.


Časopisy

Czech Theatre 31

Časopis Czech Theatre vychází jedenkrát ročně v angličtině. Přináší informace o stavu českého divadla, událostech uplynulé sezóny, uměleckých trendech i výrazných osobnostech současného českého divadla. Obsahuje také kaleidoskop nejúspěšnějších inscenací, anotace nových českých her, divadelní ceny a statistické údaje.  Číslo 31 se zaměřuje výrazněji  na českou scénografii, ale zachovává všechny obvyklé informace a reflexi uplynulého divadelního roku. 

Divadelní revue v roce 2015


Divadelní revue vydá ve svém 26. ročníku standardní tři čísla s tematickými bloky divadelní scénografie (1/2015), starší české divadlo (2/2015) a české divadlo 20. století (3/2015). Časopis byl nově přeřazen do prestižní mezinárodní databáze ERIH PLUS.

Edice Kultura & arts management

Dave O'Brian: Management, Value and Modernity in the Creative Industries, Routledge, 2013

Jedná se o vědecký titul, který bude pilotním kvalitativním reprezentantem budoucí edice, který nabízí sofistikovaný a filosoficky podložený úvod do aktuální problematiky kulturního managementu založený na zkušenostech z Velké Británie. Kniha je cennou a inspirativní příručkou pro ty, kteří pracují v oblasti umění, kultury a veřejné politiky.

Matarasso Francois, Landry Charles: Blancing act: twenty-one strategic dilemmas in cultural policy, Rada Evropy, 1999. 

Diskusní titul jako pilotní kvalitativní reprezentant edice, který nabízí ověřený a ceněný úvod do problematiky kulturní politiky, určený zejména pro vedení debat nad koncepty a modely budoucích kulturních politik na všech úrovních. 

 

 

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru