Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus

 

Projekt Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus je pilotním projektem společné prezentace na prioritních mezinárodních akcích, jako jsou mezinárodní divadelní/taneční/hudební festivaly a veletrhy performing arts.

Cílem projektu je vypracování podkladů pro společnou prezentaci současného divadla, tance a hudby zemí Visegrádského prostoru. Součástí projektu je především pojmenování společných kulturně-historických průsečíků či odlišností, jež se projevují v současných českých, slovenských, polských a maďarských produkcích performing arts s hlavním těžištěm v oblasti divadla.

Projekt vychází z potřeby většího zviditelnění zemí Visegrádské skupiny na mezinárodní scéně díky spojení sil a vzájemné synergii zemí často znevýhodněných svým malým rozměrem či polohou ve východní části Evropy a měl by posloužit jejich průraznější prezentaci na velkých mezinárodních fórech především v Severní a Jižní Americe, Asii a  Evropě.

Projekt realizují následující instituce:


Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus
publikace o divadle, tanci a hudbě zemí Visegrádského prostoru - v angličtině
 
Performing Arts Central Europe – Visegrad Countries Focus
publikace o divadle, tanci a hudbě zemí Visegrádského prostoru - v korejštině

http://issuu.com/m_donato/docs/pacev4_korean


Projekt byl podpořen v rámci grantového programu Visegrádského fondu


 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru