Oddělení mezinárodní spolupráce a PR

Hlavním cílem oddělení je propagace české kultury, především divadla do zahraničí a zprostředkování informací o zahraničním divadle v České republice. Oddělení koncepčně, dramaturgicky a produkčně připravuje a realizuje mezinárodní i tuzemské projekty, festivaly, výstavy, semináře, konference a další aktivity. Spolupracuje s mnoha českými a zahraničními divadelními a uměleckými organizacemi, institucemi a univerzitami. Je aktivním členem v mezinárodních networcích a mezinárodních nevládních divadelních organizacích. Poskytuje kontakty a informace o českém divadle do zahraničí a naopak. Připravuje publikace a informační materiály o českém divadle pro zahraničí, dramaturgicky a produkčně se podílí na vydávání knih IDU.

Koncepce propagace českého divadla do zahraničí je volně ke stažení. Podrobnosti k Dramaturgické radě IDU si stáhněte zde.

Hlavní projekty

Produkce, organizace a podpora mezinárodních akcí v ČR a v zahraničí

Příklady našich projektů:

  • Czech Theatre Showcase, bienální přehlídka současného české divadla pro zahraniční hosty
  • Účast na světových veletrzích performing arts
  • Další projekty mezinárodní spolupráce v České republikce a v zahraničí (viz naše aktuální projekt na portálu www.czechtheatreport.cz)

Publikace a další informační zdroje

Příklady našich projektů:

  • Informační portál o českém divadle www.theatre.cz včetně elektronického čtvrletního newsletteru v anglickém jazyce, přinášejícího nejnovější informace z oblasti divadla, tance a opery v České republice
  • Katalogy a propagační materiály o českém divadle (např. katalog Czech Performance Collection, katalog českých dramatiků Let’s Play Czechs, film 89 minut s českým divadlem, antologie dramatu v anglických, španělských a dalších překladech)

Networking

Příklady našich projektů:

Informační servis, marketing a PR organizace

Závěrečné zprávy ke stažení:
Závěrečná zpráva 2010 -  Propagace českého divadla v zahraničí

Závěrečná zpráva 2011 -  Propagace českého divadla do zahraničí

 Závěrečná zpráva 2012 - Propagace českého divadla do zahraničí

Závěrečná zpráva 2013 - Prapogace českého divadla v zahraničí

Závěrečná zpráva 2014 - Propagace českého divadla v zahraničí

Závěrečná zpráva 2015 - Propagace českého divadla v zahraničí

Kontakt
T 224 809 169 / 116
F 224 810 278
E czechtheatre@theatre.cz

Aktuální projekty

Projekt Performing Arts Central Europe - Visegrad Countries Focus je pilotním projektem společné prezentace na prioritních mezinárodních akcích, jako jsou mezinárodní divadelní/taneční/hudební festivaly a veletrhy performing

 

Více o aktulních projektech a archiv projektů realizovaných OMSPR IDU naleznete na www.czechtheatreport.cz.

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru