Oddělení mezinárodní spolupráce

Oddělení mezinárodní spolupráce (dále jen OMS) realizuje program Popragace českého divadla do zahraničí. Hlavním cílem programu je propagace české kultury, především divadla/scénických uměnmé, do zahraničí a zprostředkování informací o zahraničním divadle v České republice. OMS za tímto účelem koncepčně, dramaturgicky a produkčně připravuje a realizuje mezinárodní i tuzemské projekty, festivaly, výstavy, semináře, konference a další aktivity. Spolupracuje s mnoha českými a zahraničními divadelními a uměleckými organizacemi, institucemi a univerzitami. Je aktivním členem v mezinárodních networcích a mezinárodních nevládních divadelních organizacích. Poskytuje kontakty a informace o českém divadle do zahraničí a naopak. Připravuje publikace a informační materiály o českém divadle pro zahraničí, dramaturgicky a produkčně se podílí na vydávání a distribuci publikační tvorby IDU.

Program propagace uskutečňuje OMS ve spolupráci s dalšími odděleními IDU (např. Hudební a Taneční sekce Institutu umění, Pražské Quadriennale) a s dalšími partnery (např. Česká centra, zahraniční divadelní networky, mezinárodní nevládní divadelní organizace registrované v UNESCO se sídlem v IDU, státní a nezávislé národní i zahraniční kulturní organizace apod.). Program je pravidelně konzultován a připravován ve spolupráci s Dramaturgickou radou IDU

Propagace českého divadla do zahraničí se zaměřuje především na díla a tvůrce současné české divadelní scény, nicméně díky rozmanitosti možností propagačních forem, multidisciplinárním přesahům současné umělecké tvorby a různorodosti platforem určených pro prezentaci přesahuje i do dalších uměleckých disciplín a oborů. K těm, kde v menší či větší míře dochází k průnikům s programem propagace českého divadla do zahraničí, patří především tanec, hudba, literatura, divadelní výzkum, kulturní a kreativní průmysly, kulturní politika, kulturní diplomacie a branding. Co se týče termínu „české divadlo“, míní se jím divadelní tvorba vznikající na území České republiky, která je (ko)financovaná z českých zdrojů, popř. významně spojená s českou divadelní komunitou. Nevylučuje tedy tvorbu příslušníků jiných národností, která je integrálně začleněna do českého divadla. 

Plný text Koncepce propagace českého divadla je ke stažení zde


Produkce, organizace a podpora mezinárodních akcí v ČR a v zahraničí

Příklady našich projektů:

  • Účast na světových veletrzích scénických umění (CINARS, PAMS, Tanzmesse, Fira Tárrega a další)

  • Podpora a spolupráce na účasti zahraničních hostů na festivalech v ČR, které prezentují současnou českou divadelní a taneční tvorbu

  • Podpora a spolupráce na prezentaci současné české divadelní a taneční tvorby na festivalech v zahraničí

  • Účast v mezinárodních profesních networcích (IETM, On the Move, EEPAP, SPACE/SHAPE, PACE.V4)

  • správa center českých středisek MNDO (mezinárodních nevládních divadelních organizací):  ASSITEJ, AICT, FIRT, ITI, OISTAT, SIBMAS, UNIMA

  • Administrace programu krátkodobé mobility (komise pro krátkodobou mobilitu)

  • Organizace výstav, diskusí, konferencí, prezentací, přednášek, sympozií v ČR i zahraničí

  • Katalogy a propagační materiály o českém divadle (např. katalog Czech Performance Collection, katalog českých dramatiků Let’s Play Czechs, film 89 minut s českým divadlem, antologie dramatu v anglických, španělských a dalších překladech)

Publikace ke stažení:

Závěrečné zprávy ke stažení:
Závěrečná zpráva 2010 -  Propagace českého divadla v zahraničí

Závěrečná zpráva 2011 -  Propagace českého divadla do zahraničí

 Závěrečná zpráva 2012 - Propagace českého divadla do zahraničí

Závěrečná zpráva 2013 - Prapogace českého divadla v zahraničí

Závěrečná zpráva 2014 - Propagace českého divadla v zahraničí

Závěrečná zpráva 2015 - Propagace českého divadla v zahraničí

Závěrečná zpráva 2016 - Propagace českého divadla v zahraničí

Kontaktní osoba:
Martina Pecková Černá
T 224 809 137
E
martina.peckova-cerna@divadlo.cz

 

Aktuální projekty

           


PACE.V4  je společná prezentační strategie zemí skupiny V4 rozšířená v případě potřeby o další středo- a východoevropské země. Od roku 2012 network koordinuje IDU. Projekt vychází především ze společné synergie propagace živého umění malých zemí středo- a východoevropského regionu, přičemž je otevřen i dalším zemím mimo skupinu V4.
 
Hlavní koordinátor: Institut umění – Divadelní ústav, Praha
Partneři v roce 2017: Zbigniew Raszewski Theatre Institute, Varšava, Polsko; Divadelní ústav, Bratislava, Slovensko; Maďarské divadelní muzeum a ústav, Budapešť, Maďarsko
Partneři v předchozích letech: Institut Adama Mickiewicze, Varšava, Polsko; Zbigniew Raszewski Theatre Institute Varšava, Polsko; Divadelní ústav, Bratislava, Slovensko; Maďarské divadelní muzeum a ústav, Budapešť, Maďarsko; Jurányi Art Incubator, Budapešť, Maďarsko
 
 

 

Akce plánované na rok 2017

OMS v roce 2017 navazuje na hlavní linie své dlouhodobé strategie. Na říjen se ve spolupráci s Českými centry připravuje další prezentace českých scénických umění na veletrhu PAMS v Soulu, Jižní Korea, tentokrát s hlavním akcentem na nový cirkus. Součástí prezentace bude hostování souboru Losers Cirque Company, účast české delegace na veletrhu a veletržní stánek, který nabídne propagační materiály v anglickém a korejském jazyce. I v letošním roce pokračuje podpora účasti zahraničních expertů na prioritních festivalech v ČR, které představují nejnovější produkce současného českého divadla a tance, a to konkrétně setkání Visegrad Dance Exchange Platform na festivalu BazaarČeská taneční platformaDivadelní svět Brno festival Opera. Dále se budeme zaměřovat na podporu jednotlivých segmentů současné české divadelní a taneční tvorby formou akcí v zahraničí, v roce 2017 především na drama a činohru v rámci přehlídek současné české dramatiky Csekkold! v Budapešti (listopad) a Kus: Česka: Druhá sklizeň 2017 v Berlíně, na experimentální divadlo, tanec a hudbu v rámci české účasti na festivalu v Edinburghu a v programu Středo- a východoevropské kulturní sezóny v Číně, na loutkové divadlo v rámci Roku české kultury v Japonsku, kde se v několika destinacích představí výstava České loutkové divadlo 3x jinak, a scénografii ve výstavě Shakespeare in Prague: Imagining the Bard in the Heart of Europe, která od února probíhá v Columbus Museum of Art v USA, a v rámci dalšího ročníku Salonu české scénografie (první výstavní termín: podzim Praha, v příštím roce pak Brno a česko-slovenská verze v Bratislavě). Individuální studijní cesty zástupců české umělecké scény do zahraničí podporujeme pomocí programu krátkodobé mobility a prostřednictvím speciální výzvy k účasti na festivalu Avignon. Oddělení mezinárodní spolupráce dále připravuje Mezinárodní participační a participativní konferenci ZA HRANOU / RISK, STRACH A ODVAHA V (DIVADELNÍ) TVORBĚ (13.-14.5., Olomouc), kterou pořádá v rámci projektu Create to Connect a ve spolupráci s Univerzitou Palackého (Katedra divadelních a filmových studií), festivalem Divadelní Flóra a Divadlem na cucky a které se zúčastní na 40 uměleckých a kurátorských osobností z ČR a celé Evropy, partnersky se také zapojíme do mezinárodní konference o pantomimě (13.-14.5., Praha), kterou pořádá Mime Club z.s. V rámci dlouhodobé spolupráce v rámci projektu Performing Arts Central Europe – Visegrad Countires Focus společně s partnerskými organizacemi z Polska, Slovenska a Maďarska připravujeme sérii prezentačních aktivit v Moldavsku, Belgii a USA. Oddělení v neposlední řadě také koordinuje letošní jubilejní 5. ročník Noci divadel v ČR (18.11.).

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru