Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje v termínu 18. – 20. března 2015 již sedmý ročník mezinárodní konference Muzeum a škola.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravuje v termínu 18. – 20. března 2015 již sedmý ročník mezinárodní konference Muzeum a škola. Úvodní přednáška s názvem Návštěvníci přicházejí? se bude týkat tématu práce s publikem.

Místem konání jsou zlínské budovy 14 a 15 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Hlavním tématem nadcházejícího ročníku je filmová a audiovizuální tvorba jako specifická forma poznávání a zkoumání předmětů jak v muzejní edukaci, tak ve školních aktivitách. První dva dny konference jsou věnovány koncepčním přednáškám a odpoledním dílnám. Třetí den, pátek 20. 3. 2015, se uskuteční volitelný Workshop klasické filmové animace, který vedou lektoři Michael Carrington a Adéla Šimová.

Pro zúčastněné pedagogy je připraven certifikát s osvědčením účasti a definicí získaných dovedností a znalostí.

TÉMATA:

  • Osvětlení metodiky nového vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova pro základní školy a gymnázia a její praktické vyučování ve školách
  • Východiska a pojetí vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova
  • Výrazové prostředky audiovize ve světle historického vývoje
  • Kinematografický obraz a světlo (hlavní výrazové prostředky kinematografie)
  • Základní technické vybavení pro audiovizuální výchovu (přístroje a nastavení jejich funkcí)
  • Motivační ukázky prací žáků různých typů a stupňů škol

Účastnický poplatek na konferenci je 500 Kč, na volitelný Workshop klasické filmové animace 300 Kč.
Zájemci budou mít možnost představit vlastní edukační projekt ve formě elektronické prezentace, která bude promítána během celé konference na vyhrazeném místě. Nabízíme také možnost vystavení v tištěné formě připraveného posteru.

Přihlášku zasílejte do konce února 2015 na E muzeum.skola@seznam.cz. 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru