Mezinárodní konference Muzeum a škola

První dva dny konference jsou zaměřeny na otázky týkající se koncipování obsahu filmové
a audiovizuální výchovy ve vzdělávání. Úvodní příspěvek přednese Madgalena Müllerová na téma práce s publikem s názvem Návštěvníci přicházejí? Na teoretickou část navazují odpolední dílny. Třetí den, pátek 20. 3. 2015, se uskuteční volitelný Workshop klasické filmové animace, který vedou lektoři Michael Carrington a Adéla Šimová.
Zájemci budou mít možnost představit vlastní edukační projekt ve formě elektronické
prezentace, která bude promítána během celé konference na vyhrazeném místě. Nabízíme také možnost vystavení v tištěné formě připraveného posteru.
Pro zúčastněné pedagogy je připraven certifikát s osvědčením účasti a definicí získaných
dovedností a znalostí.

Prezentace, fotografie z akce jsou ke stažení na http://www.muzeum-zlin.cz/cs/stranky/konference-muzeum-a-skola/

TÉMATA:

  • Osvětlení metodiky nového vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova pro základní školy a gymnázia a její praktické vyučování ve školách
  • Východiska a pojetí vzdělávacího oboru Filmová/Audiovizuální výchova
  • Výrazové prostředky audiovize ve světle historického vývoje
  • Kinematografický obraz a světlo (hlavní výrazové prostředky kinematografie)
  • Základní technické vybavení pro audiovizuální výchovu (přístroje a nastavení jejich funkcí)
  • Motivační ukázky prací žáků různých typů a stupňů škol

Časový harmonogram ke stažení zde.

Účastnický poplatek na konferenci je 500 Kč, na volitelný Workshop klasické filmové
animace 300 Kč.
Přihlášku zasílejte do konce února 2015 e-mailem na adresu muzeum.skola@seznam.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru