Kulturní instituty států EU (EUNIC) obdržely grant z programu Kreativní Evropa

Kulturní instituty států EU (The European Union National Institutes for Culture – EUNIC) získaly financování z programu Evropské komise Kreativní Evropa, podpora platforem, pro svůj projekt EUNIC - Křižovatky pro kulturu - podpora mezinárodní a transnacionální spolupráce členských států EU. Projekt, který má běžet po dobu tří let, bude zahájen v prosinci 2014 v belgickém Bruselu.

Projekt EUNIC - Křižovatky pro kulturu má za cíl rozšířit a posílit možnosti sítě EUNIC a vytvořit z ní hodnotného partnera pro Evropskou Unii na poli evropských kulturních vztahů. 

EUNIC se v rámci projektu bude zabývat kulturním výzkumem a analýzou politiky na evropské i mezinárodní úrovni a bude se aktivně podílet na zvyšování povědomí o vývoji kulturní politiky EU. Bude zkoumat konkrétní způsoby a cesty, které mohou zemím EU pomoci fungovat efektivněji pro globální veřejný zájem (např. podněcování inovace, vytváření podmínek pro multilaterální spolupráci, budování platformy odborníků a zvýšení efektivity skrz slučování zdroj, apod.). EUNIC také zahájí vzdělávací program nazvaný EUNIC Academy s cílem kontinuálně zlepšovat dovedností a znalostí všech členů sítě. 

Více informací najdete ZDE.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EUNIC Česká republika je jedním z více než 90 clusterů EUNICu nacházejících se po celém světě. Toto sdružení vzniklé v roce 2006 má za cíl přispět k rozmanitosti evropské kultury a podpořit mezikulturní dialog a výměnu. Úplný seznam 19 členů EUNICu v České republice najdete na http://czech-republic.eunic-online.eu/.

Kontakt pro více informací:
Helena Kovarikova, EUNIC ředitelka, +32 2640 81 58, www.eunic-­online.eu 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru