Kreativní Evropa - Literární překlady (výsledky)

Výkonná agentura pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA) zveřejnila výsledky březnové výzvy 2014 programu Kreativní Evropa – Kultura zaměřené na literární překlady. Celkem bylo podpořeno 74 projektů z 261 podané žádosti s úspěšností 28,35 %. Z České republiky bylo podáno pět žádostí (všechny v rámci kategorie dvouletých projektů), z nichž uspělo pouze nakladatelství Větrné mlýny s.r.o.

V kategorii 1: dvouleté projekty bylo celkem podpořeno 63 projektů ze 238 podaných žádostí s úspěšností 26,47 %. V kategorii 2: rámcové dohody o partnerství uspělo 11 projektů z 23 s úspěšností 47,83 %. Tato kategorie neměla žádného žadatele z České republiky.

Podpořené projekty s českou účastí:

Název projektu: Contemporary European prose in Czech translation

Žadatel: Větrné mlýny, s.r.o.

Grant: 99 750 € (max. 49,88 % celkových nákladů)

Výsledky jsou publikované na stránkách Výkonné agentury EACEA na
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/selection-results/literary-translation-projects-selection-results-2014_en

Další uzávěrky na podání žádostí na podporu literárních projektů pro kategorii 1 bude 4. února 2015, pro kategorii 2 dne 1. února 2017.  Leták je ke stažení ZDE.

Ministerstvo kultury ČR spravuje dotační program na podporu účastníků mezinárodních projektů podporovaných z programu EU Kreativní Evropa – Kultura. Grantové řízení je určeno českým právnickým a fyzickým osobám s živnostenským oprávněním v roli vedoucího projektu či partnera projektů podpořených tímto programem.

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura poskytuje konzultace k záměrům projektů i při přípravě žádosti.

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru