Kamila Černá

Telefon: 224 809 124/170
Email: kamila.cerna@divadlo.cz

 

1983 – Mgr. – FFUK, obor knihovnictví a vědecké informace

1993 – Mgr. – FFUK, obor divadelní a filmová věda

1985–1988 – Divadelní ústav, pracovnice divadelní dokumentace, oddíl inscenace

1993–2001 – redaktorka Edičního oddělení Divadelního ústavu

od 2001 – vedoucí Edičního oddělení Divadelního ústavu (od 2007 Institutu umění – Divadelního ústavu)

Odborná činnost:
- editorka edice Současná hra (od r. 1997), šéfredaktorka  časopisu Czech Theatre (od r. 2010)

- redaktorka či editorka mnoha edičních projektů divadelního ústavu, včetně spolupráce na edičních projektech dalších nakladatelství, např. vedení visegradského grantu Visegrad Drama III

- publikace v českých i zahraničních odborných časopisech a novinách (Svět a divadlo, Divadelní noviny, Loutkář, Lidové noviny, Teatrul, Teatr aj.)

- v letech 2002 – 2013 – členka výboru Svazu českých divadelních kritiků, v letech 2010 – 2013 jeho jednatelka

- od roku 2002 členka dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo /Theatre

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru