Institut umění se letos opět zúčastnil veletrhu WOMEX

Institut umění  Divadelní ústav na letošním 14. ročníku  mezinárodní platformy pro world music v Santiago de Compostela WOMEX 2014 opět koordinoval český stánek ve spolupráci s Indies Scope. 

Stánek propaguje  českou scénu jako takovou prostřednictvím zastoupení HS Institutu umění, letos s aktualizací brožury o world music a Crossroads při Colours of Ostrava, dále novým CD z showcase Czech Music Crossroads a dalšími publikacemi. Dále poskytuje zázemí pro obchodní a propagační jednání jednotlivým subjektům v oboru, a to zejména během tzv. Českého dne, který se konal 24.10. Zahrála a zazpívala na něm také Jitka Šuranská, která navazuje na tradici moravské lidové písně.

Přímými účastníky na českém stánku tedy byli kromě Institutu umění zástupci festivalů Colours of Ostrava, Folk Holidays, Respect Festival, Struny podzimu, dále agentur a labelů Indies Scope, Indies Production, Indies Trails, Rachot, P&J,za média Český rozhlas a publicisté P. Dorůžka, J. Moravčík.

Na WOMExu jsme také potkali zastoupení Hudebního informačního střediska.

Prezentace na WOMEXu patří k ze zahraničních účastí na uměleckých veletrzích k těm nejzajímavějším a nejeefektivnějším.

Je podpořena Ministerstvem kultury ČR. Patří do systematické podpory propagace českého umění do zahraničí.

Více na www.womex.com 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru