Informační den H2020 - zapojení měst do projektů

Technologické centrum AV ČR pořádá dne 18. listopadu 2015 od 13.00 hod. informační seminář programu Horizont 2020 (H2020) zaměřený na problematiku měst.

Témata zacílená na města jsou rozprostřena v různých částech H2020 a jsou poměrně různorodá. Sahají od energetiky či odpadového hospodářství přes řešení inspirovaná přírodou po kulturní dědictví. Cílovou skupinou proto nemohou být jen městské samosprávy jako takové, ale rovněž podniky, výzkumná pracoviště, energetické a vodárenské společnosti, odborníci z oblasti společenských a ekonomických věd, neziskové organizace apod.

Program informačního dne naleznete zde.

Registrovat se můžete online do 13.11.2015, resp. do vyčerpání kapacity konferenční místnosti na: http://geform.tc.cz/cities2015 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru