Evropské kulturní platformy (seminář ke grantové výzvě)

Dne 19. ledna 2015 Kancelář Kreativní Evropa – Kultura představí v rámci semináře grantovou výzvu s uzávěrkou 25. února 2015 na podporu evropských platforem a jejich členů. Vůbec první uzávěrka na podporu evropských platforem z programu Kreativní Evropa – Kultura Evropské komise se uskutečnila v březnu 2014, v rámci které bylo podpořeno pět platforem v následujících oborech: experimentální hudba, poezie, tanec, současná hudba, akce ve veřejném prostoru.

Cílem podpory platforem je podpořit celou škálu kulturních a kreativních oborů, proto lze předpokládat, že v druhém kole programovacího období 2014–2020 (poslední, třetí výzva se uskuteční v roce 2016) budou mít větší šanci na úspěch obory, které v první výzvě podpořeny nebyly (např. výtvarné umění, design a umělecká řemesla, architektura, divadlo, nový cirkus, literatura, nová media atd.). Kulturní organizace se rovněž mohou stát členy již existujících platforem.

Seminář se koná v pondělí 19. ledna 2015 od 14 hodin v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1. 

Program je ke stažení zde.

Prezentace:

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kreativní Evropa – Kultura, E magdalena.mullerova@kreativnievropa.cz,
T 224 809 118
Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru