Engage Audiences: Audience Development - výzva partnerům

Projekt chce oslovit kulturní organizace, které se více přiblížily přístupu zaměřenému na publikum a jejichž činnost stojí za to šířit a sdílet na evropské úrovni. Identifikace dobré praxe by pak měla sloužit jako základ pro další, budoucí výzvy týkající se práce s a rozvoje publika. Uzávěrka je 30. dubna 2016.

Studie by měla kulturním lídrům poskytnout znalosti, díky kterým se mohou lépe zaměřit na publikum a rozvíjet práci s ním. Cílí tak na vnitřní gatekeepery, programové ředitele, rozhodující subjekty, komunikační a umělecká oddělení a další struktury, ale i na veřejné autority, patrony, sponzory či spřátelené hráče.

Výzva chce oslovit organizace splňující následující:

  • být malou či středně velkou evropskou organizací (ne více než 50 zaměstnanců)
  • mít ve své organizační struktuře pozici či oddělení specificky zaměřené na rozvoj publika
  • mít dobře vytyčené cíle vztažené k tématu práce s publikem i kapacitu k popsání hlavních dosažených výsledků skrze prokazatelnou metodiku

Budou vybrány nejdůležitější případy a projekty, které budou dále hluboce zkoumány výzkumným týmem a zveřejněny v plném či částečném rozsahu ve výsledné zprávě. 

Přihlašovat se lze přímo online.

W http://engageaudiences.eu/call-to-action/ 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru