Ediční rada

Ediční rada Divadelního ústavu na svých každoročních zasedáních schvaluje ediční plán na příští rok a výhledový ediční plán na tři následující roky.

Hodnotí publikační činnost Divadelního ústavu za uplynulý rok, vyjadřuje se k novým edičním řadám a významným knižním projektům a podílí se na vytváření koncepce ediční činnosti Divadelního ústavu.

Členové Ediční rady:
Kamila Černá
Ondřej Černý
Zbyněk Černík
Pavel Janoušek
Karel Král
Karel Kraus
Vlasta Koubská
Nina Malíková
Jana Patočková
Eva Stehlíková
Barbara Topolová
Nataša Zichová

 

 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru