CONTAIN[ERA] - EXPO [ 8 výstav z 8 metropolí na jednom ostrově]

Projekt Contain[era] je postaven na diverzitě kultur, na překlenutí hranic mezi lokálním a globálním, mezi realitou a její virtuální společnicí. Představuje tvorbu osmi mladých umělců z osmi evropských zemí v souboru mobilních galerií, které vznikly v osmi lodních kontejnerech. Slavnostní zahájení proběhne 24. 10. od 18 hodin v Mystic Skateparku, ostrov Štvanice, Praha 7.

Tyto svébytné výstavní prostory cestovaly napříč Evropou jako uzavřené informační jednotky, které synekdochicky zastupují uměleckou perspektivu jednotlivých zemí, přenáší umělecké sdělení vytržené z půvondího kontextu bez momentu přeinstalace, beze změn.

Osm multimediálních instalací osadí špičku ostrova a bude kopírovat mapu měst zúčastněných partnerských zemí. Pražský divák tak bude mít poprvé možnost zhlédnout všechny výstavy najednou, v jednu chvíli, na jednom místě. 

Součástí slavnostního zahájení CONTAIN[ERA] EXPO bude bohatý hudební doprovodný program, obohacený o interaktivní video-instalaci italského umělce Carla Zanniho, občerstvení a společnost přítomných autorů. 

Více na www.containera.cz

Vystavující : [ Adéla Součková / Dionýz Troskó / János Brückner / Karol Komorowski / Angela Kaisers / Lukas Troberg / Till Könneker / Carlo Zanni ]

Projekt je podpořen programem Evropské unie Kreativní Evropa. 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru