Byli vyhlášeni vítězové ceny Evropské unie za kulturní dědictví/ Europa Nostra za rok 2015

Evropská komise a Europa Nostra odhalily vítěze Ceny Evropské unie za kulturní dědictví/Europa Nostra Awards za rok 2015, která je považována za nejprestižnější evropskou cenu v oblasti kulturního dědictví. Dvacet osm oceněných, kteří byli vybráni z 263 žádostí, jež podali organizace a jednotlivci z 29 zemí, bylo oceněno za vynikající výsledky ve čtyřech kategoriích: 1) konzervace – restaurování, 2) výzkum a digitalizace, 3) ocenění jednotlivce nebo organizace s jedinečným přínosem, 4) vzdělání, školení a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.

Slavnostní ceremonie se bude konat na radnici v Oslu dne 11. června za účasti Fabiana Stanga, starosty města Oslo, Tibora NAVRACSICSe, evropského komisaře pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a Plácida Dominga, proslulého operního pěvce a prezidenta Europy Nostry. Sedm vybraných vítězů obdrží při ceremoniálu Grand Prix a finanční odměnu ve výši 10. 000 €. Jednomu oceněnému bude udělena Cena veřejnosti, jež vyplyne z on-line průzkumu provedeného na stránkách Europy Nostry.
 
"Kulturní dědictví je jedním z největších přínosů Evropy. Přináší bezpočet kulturních, ekonomických, sociálních a environmentálních benefitů pro každého z nás. Chtěl bych blahopřát vítězům Ceny Evropské unie za kulturní dědictví pro rok 2015, kteří jsou dokonalým příkladem toho, co mohou kvalifikovaní Evropané udělat pro dědictví, ale i pro naši evropskou identitu, a tím přispět k pocitu sounáležitosti. Všichni musíme pokračovat v práci s cílem pomoci komunitám a občanům převzít odkaz našeho dědictví, udělat ho součástí našeho každodenního života a uchovat je pro budoucí generace," řekl komisař NAVRACSICS.
 
"Letošní vítězové jsou dobrými příklady tvořivosti a inovací při práci s kulturním dědictvím Evropy. Ukazují také na to, že Evropě a jejím občanům na dědictví záleží. Věříme, že pod vedením prezidenta Junckra a komisař NAVRACSICSe, se bude dále rozvíjet a realizovat strategie Evropské unie pro integrovaný přístup ke kulturnímu dědictví, "dodal Plácido Domingo.

www.europanostra.org 

Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru