Aktualizovaná studie o kulturní ekonomice: Řetězce kreativních hodnot

Tato aktualizovaná studie má za cíl analyzovat hodnotové řetězce KKP, které jsou zahrnuty v programu Kreativní Evropa.  Přispívá k výzkumu vedenému ESSnet/Eurostat o kulturních statistikách a provádí kvalitativní analýzu trendů v srdci současné debaty o kulturní politice a přednáší závěry vyplývající z ekonomické analýzy.

Detailní popis publikace i náležitosti týkající se řešení publikace atendru najdete na webu níže.

W: http://ec.europa.eu/culture/calls/general/0415_en.htm

Kontakt: Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E kultura@kreativnievropa.cz

www.programculture.czNaše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru