14. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež

Institut umění - Divadelní ústav, České středisko ASSITEJ, Sdružení pro tvořivou dramatiku a Sdružení Divadlo pro děti a mládež ve spolupráci s Divadlem v Celetné, KD Mlejn, Divadlem Disk a Divadlem Kalich a  za podpory hl. m. Prahy  pořádá ve dnech 13. – 21. března 2014  již 14. ročník Přehlídky ke Světovému dni divadla pro děti a mládež. Přehlídka obsahuje 16 představení různých divadelních žánrů určených pro děti všeho věku až po zahraniční odborné publikum.

Oslavy Světového dne divadla pro děti a mládež (20. březen) probíhají již od roku 2001 z iniciativy mezinárodní nevládní divadelní organizace ASSITEJ (Mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež / Association internationale du théatre pour l´Enfance et la Jeunesse). Tato asociace byla založena v roce 1965 a československé (nyní české) středisko bylo jejím členem od počátku. Cílem organizace je pomáhat rozvoji divadla pro děti a mládež – výměnou zkušeností, pořádáním studijních zájezdů skupin i jednotlivců, pořádáním zájezdů divadelních kolektivů do zahraničí. Organizace je otevřená všem zájemcům z oblasti divadelní tvorby pro děti a mládež. Na výzvu ASSITEJ se 20. března konají nejrůznější přehlídky, přednášky, průvody, představení, workshopy i výstavy spojené s divadlem pro děti v cca 70 zemích 5 kontinentů, kde má asociace svá střediska. 

  •                             

Týdenní přehlídka, kterou organizuje Institut umění – Divadelní ústav s Českým střediskem ASSITEJ u příležitosti Světového dne divadla pro děti a mládež, je svou koncepcí ojedinělá: představuje výběr kvalitních divadelních inscenací činoherních i loutkářských od profesionálních skupin, amatérských souborů i souborů dětských a středoškolských s diváckou adresou od dětí předškolního věku přes žáky obou stupňů základních škol po dospívající mládež. Přehlídka započne v KD Mlejn, hlavní část přehlídky proběhne tradičně v Divadle v Celetné, po jednom představení bude uvedeno v Divadle Disk a Divadle Kalich.

         

Během šesti dnů přehlídky bude k vidění mnoho výjimečných představení. Z dětských produkcí upozorňujeme například na Dášeňku aneb Psí kusy – Haf! brněnského divadla Husa na provázku (sběratel mnoha ocenění mimo jiné držitel Ceny ERIK 2013), na Budulínka libereckého Naivního divadla (držitele Ceny ERIK 2012), na Popelku … z krejčovského salónu českobudějovického Malého divadla a na muzikál Mauglí z Divadla Kalich. Z představení určených pro dospívající a dospělé diváky je třeba jmenovat především Poslední trik Georgese Mélièse hradeckého Divadla DRAK, který slibuje být mimořádným zážitkem.

Přehlídka je také příležitostí jak představit kvalitní české divadlo pro děti a mládež zahraničním odborníkům. Pozvání letos přijali zahraniční hosté z oborových organizací a zahraničních festivalů ze čtyř zemí Evropy.

Během přehlídky bude tradičně předána Cena ASSITEJ pro tvůrce, který se zvláště zasloužil o rozvoj divadla pro děti a mládež.

Hlavní koordinátor přehlídky:
Alena Kulhánková
České středisko ASSITEJ
T  +420 224 809 189
E   alena.kulhankova@divadlo.cz
W http://idu.assitej.cz

Více o programu přehlídky:
http://assitej.idu.cz/cs/prehlidka-ke-svetovemu-dni-divadla-pro-deti-a-mlad-6


Místa konání:
Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1

Divadlo Disk, Karlova 26, Praha 1
Divadlo Kalich, Praha 1, Jungmannova 22/9
KD Mlejn, o.p.s., Kovářova 1615/4, Praha 5


 Naše portály

Informační centrum českého divadla na Internetu

Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru

Norské fondy

Edice Box

Mezikulturní dialog

IDU na Facebooku:

↑ nahoru